top of page
Closeup of comforting hands

מהי משכנתא למסורבים ובמה היא שונה ממשכנתא רגילה

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

**משכנתא לבעלי היסטוריה אשראית מורכבת - במה היא שונה ממשכנתא סטנדרטית?**

משכנתא לבעלי היסטוריה אשראית מורכבת היא תהליך ייחודי המאפשר לאנשים עם רקע פיננסי מאתגר לקבל מימון לרכישת נכס. זה כולל אנשים עם דירוג אשראי נמוך או היסטוריה של בעיות פיננסיות.

**ההבדל המרכזי** בין משכנתא רגילה לזו המיועדת לבעלי היסטוריה מורכבת הוא מורכבות התהליך. נדרשת עבודה נוספת כדי לשכנע את הבנקים שהמצב הפיננסי של הלווה השתפר וכי יש לו יכולת להחזיר את ההלוואה.

לעיתים קרובות, התהליך כולל **תיקון דוח האשראי** ואיסוף מידע מקיף על הלווה כדי לבסס את אמינותו הפיננסית בעיני הבנק.

**כיצד מתבצעת הערכה ראשונית למבקשי משכנתא עם היסטוריה מורכבת?**

כמומחה עם ניסיון של 15 שנים בתחום, אני מסוגל לספק הערכה ראשונית מהירה. להלן מספר שאלות מפתח שאני שואל:

* מהו מצב דירוג האשראי שלכם?
* מהן הבעיות הפיננסיות העיקריות שחוויתם?
* מתי התחילו ומתי הסתיימו בעיות אלו?
* האם שני בני הזוג חוו קשיים פיננסיים?
* האם בדקתם את דוח האשראי שלכם לאחרונה?
* מהו עיסוקכם ומה הוותק שלכם בעבודה?
* מהי ההכנסה המשותפת שלכם?
* האם יש לכם הלוואות פעילות כרגע?
* מהו שווי הנכס המבוקש ואיזה סכום משכנתא אתם מעוניינים?
* מה הגורמים שהובילו לקשיים הפיננסיים בעבר?

**כיצד הערכה זו מסייעת בהשגת המשכנתא?**

מטרת ההערכה היא לספק תשובה מהירה לגבי היתכנות קבלת המשכנתא. זה מאפשר לכם להרגיש יותר בטוחים ולהחליט על הצעדים הבאים - אם לקבוע פגישה מעמיקה יותר או לבחון אפשרויות נוספות.

**מה משך התהליך?**

בדרך כלל, התהליך אורך כ-10 ימים. זה יכול להשתנות, אך זוהי מסגרת הזמן הטיפוסית לקבלת אישור עקרוני לאחר סירוב קודם.

**כמה מימון ניתן לקבל?**

ההערכה הראשונית מסייעת בהבנת התמונה הכוללת - החוזקות והחולשות של המצב הפיננסי שלכם. למשל, ייתכן שיש לכם דירוג אשראי בינוני, אך הכנסה גבוהה ובקשה למשכנתא בסכום סביר.

לאחר קבלת כל המידע, אוכל לספק הערכה מדויקת יותר לגבי הסיכויים לקבלת משכנתא, אם דרך בנקים מסורתיים או דרך מלווים חוץ-בנקאיים במקרה הצורך.

bottom of page